projekt: http://szablonownia.atcsites.com

Forum mieszkańców       imieniny: Antoniego, Gracji, Lucjana        Księga Gości

projekt: http://szablonownia.atcsites.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

projekt: http://szablonownia.atcsites.com

   Działalność TPGH i H  - Izba Pamięci Rodu Hallerów i Hallerczyków w Jurczycach -2019 rok

 

2019. 01.11

TVP Kraków- wspomnienia o prof. Marii Dzielskiej.

2019. 01.11 Zajęcia edukacyjne w Izbie Pamięci -70GL”Hallerczycy” Gromada Zuchowa, 2 Szczep Harcerski „Memoria”

2019.02.08 Uroczysta wieczornica z okazji 99 Rocznicy Zaślubin Polski z Morzem

-Uroczyste wciągnięcie flagi na maszt przy pomniku gen. J. Hallera w Jurczycach,

-odśpiewanie hymnu narodowego,

-przemówienie mgr inż. Leszka Krupnika,

-złożenie kwiatów –Zastępca  Burmistrza Miasta i Gminy Skawina mgr Witold Grabiec, Radny Powiatu  Krakowskiego mgr Paweł Kolasa, mgr Teresa Szczygieł,

-przemarsz do Izby Pamięci,

-odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego,

-wręczenie podziękowań dla osób i instytucji za współpracę,

- prezentacja dr Dyląg -” 100 rocznica czeskiej inwazji na Śląsk Cieszyński – śmierć kpt./mjr Cezarego Hallera,

-prezentacja mgr T. Szczygieł ”Działalność TPGJHiH w 2018r”

-wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.

2019.03.14-Prezentacja zbiorów Izby Pamięci w ramach przygotowania uczniów do gminnego konkursu historycznego ”Generał J. Haller i Błękitna Armia „ – Drużynie  nr 1 z Jurczyc. (Teresa Szczygieł).

2019.03 .23 Udział przedstawicieli TPGJHiH w Spotkaniu   Fundacji Szlaki Papieskie z jej Honorowym Patronem Metropolitą Krakowskim Markiem Jędraszewskim  na Franciszkańskiej. (Teresa Szczygieł).

2019.03.27- Prezentacja zbiorów Izby Pamięci i historii rodu Hallerów w ramach przygotowania uczniów do gminnego konkursu historycznego ”Generał J. Haller i Błękitna Armia „ –drużynie z SP im. Armii Krajowej w Wielkich Drogach. (Teresa Szczygieł).

2019.03.28-  Prezentacja zbiorów Izby Pamięci i historii rodu Hallerów w ramach przygotowania uczniów do gminnego konkursu historycznego ”Generał J. Haller i Błękitna Armia „ – drużyna z Katolickiej SP im. Św. Jana Pawła w Skawinie, (Teresa Szczygieł).

Drużynie z SP im. Jana Brzechwy w Borku Szlacheckim. (Teresa Szczygieł).

2019.03.31- Prezentacja zbiorów i historii rodu Hallerów dla podopiecznych Fundacji ”Wyobraź Sobie”. (Teresa Szczygieł).

2019.04.25- Prezentacja  zbiorów Izby Pamięci i historii rodu Hallerów  w ramach przygotowania uczniów do Gminnego konkursu historycznego ”Generał J. Haller i Błękitna  Armia „ – drużynie z SP Jaśkowice. (Teresa Szczygieł).

2019.04.26 Gminny konkurs historyczny- Słynne postacie naszego regionu -”Generał Józef Haller i Błękitna Armia” . Projekt dofinansowany ze środków Gminy Skawina. .  Edycja 21  (10 drużyn)

I-m SP Zespół Katolickich Szkół Skawina-Balicki Michał, Magiera Antoni, Celej Jan

Op. mgr Balon Marek

 

II-m drużyna z Jurczyc –Drabik Faustyna, Klępa Zuzanna,  Okarmus Adam

Op. mgr Szczygieł Teresa

 

III-m SP Krzęcin – Lisowski Arkadiusz, Piwoński Adam, Romek Jan

Op. mgr Walczak Mateusz

 

2019.05.30 Prezentacja zbiorów i historii rodu Hallerów dla członków Związku Niewidomych Okręgu Małopolskiego koło w Skawinie.(Leszek Krupnik, Teresa Szczygieł)

2019.05.31- Ognisko-piknik dla mieszkańców Jurczyc z okazji zakończenia przy ołtarzu polowym nabożeństw majowych.

2019.06.09- Udział we Mszy Św. w Kościele Garnizonowym p. w. Św. Agnieszki w Krakowie z okazji poświęcenia tablicy ku Pamięci gen. Józefa Hallera Prezesa PCK-zorganizowanej przez PCK

-  poczet sztandarowy- Kłępa Jerzy, Maciejko Marek, Krupnik Wojciech,

-przedstawiciele TPGJHiH Krupnik Leszek, Krupnik Ewa, Szczygieł Teresa, Szczygieł Zdzisław, Lizak Jadwiga, Lizak Jan.

2019.06.17- Prezentacja zbiorów i historii rodu Hallerów -Lekcja historii dla uczniów z SP w Rzozowie(Teresa Szczygieł).

2019.06.22- zwiedzanie Izby Pamięci -Michał Stanisław Haller de Hallenburg z rodziną.

-  Organizacja punktu z zadaniami  przy Izbie Pamięci w ramach współpracy TPGJHiH  przy organizacji  III Biegu Hallera w Jurczycach  -

- Prezentacja zbiorów i historii rodu Hallerów dla żołnierzy 12Brygady Zmechanizowanej ze Szczecina.

2019.06.28,29,30 –wycieczka trzydniowa organizowana przez TPGJHiH –Moszna –Nysa-Szczytna-Kudowa Zdrój-czeskie „skalne miasto”-Książ

2019.08.10- Sesja popularno-naukowa z okazji 100rocznicy powrotu Błękitnej Armii do Polski.

-wystawienie posterunku (w mundurach historycznych) przy pomniku Generała Broni Józefa Hallera przez TPGJHiH,

-złożenie kwiatów przez przedstawiciela Prezydenta, dyrektora Biura Spraw Zagranicznych w Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy Witolda Dzielskiego.

-Przemarsz do Izby Pamięci,

Powitanie gości- L. Krupnik prezesa TPGJHiH

-odtworzenie Hymnu Błękitnej Armii,

-prezentacja „Struktura organizacyjna, uzbrojenie błękitnej Armii” -Maciejko Marek,

-prezentacja- „Losy V Dywizji ” Syberyjskiej” Strzelców Polskich Błękitnej Armii Gen. Józefa Hallera w Rosji”- Walczak Mateusz.

-prezentacja –„Anna Haller-patriotka, nauczycielka, działaczka społeczna w 50 rocznicę śmierci” Teresa Szczygieł,

-prezentacja- „Współpraca polsko - francuska w aspekcie Błękitnej Armii” - Kłępa Jerzy.

-dyskusja.

2019.08.11 –Wystawienie posterunku honorowego przy pomniku Generała Broni Józefa Hallera  w Jurczycach przez II Szczep Harcerski „Memoria” ZHP Krzęcin,

-Uroczysta Msza Św. - Kaplica przy Izbie Pamięci,

-odczytanie listu okolicznościowego przez przedstawiciela Wojewody Małopolskiego,

Przejście pod pomnik Generała Broni Józefa Hallera  i złożenie kwiatów, odśpiewanie Roty.

2019.08.12- Prezentacja zbiorów i historii rodu Hallerów dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Kraków ul. Krakowska 55. (Teresa Szczygieł).

 

2019.08.15- Prezentacja zbiorów i historii rodu Hallerów - wycieczka rodzinna(Teresa Szczygieł).

 

2019.09.01 Prezentacja zbiorów i historii rodu Hallerów -  wycieczka rodzinna(Teresa Szczygieł).

2019.09.07 Prezentacja zbiorów i historii rodu Hallerów - wycieczka rodzinna. (Teresa Szczygieł).

 

2019.09.07-  Prezentacja zbiorów i historii rodu Hallerów dla przedstawicieli Skawińskiego Stowarzyszenie Partnerstwa Miast oraz gości z Niemiec, Anglii i Słowacji(Teresa Szczygieł).

 

2019.09.08 Prezentacja zbiorów i działalności TPGJHiH   w Skawinie w ”Dniu Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Społecznych2019-SKAWINA Z INICJATYWĄ”

 

2019.09.12 Prezentacja zbiorów i historii rodu Hallerów dla uczniów SP Bolechowice(Teresa Szczygieł).

 

2019.09.14-Udział pocztu sztandarowego TPGJHiH w uroczystości nadania sztandaru młodzieżowej drużynie PCK w Katedrze na Wawelu.

- Cetnarowski Rafał, Maciejko Marek ,Łachman Hubert.

2019.09.21 – Gra terenowa kl.6b ZSP Radziszów przy Izbie Pamięci.

-Prezentacja zbiorów i historii rodu Hallerów dla żołnierzy 12 Brygady Zmechanizowanej im. generała broni Józefa Hallera ze Szczecina.

 

2019.09.26 – Zwiedzanie Izby przez uczniów SP nr26 w Toruniu z okazji nadania szkole imienia „Błękitnej Armii”-  lekcja historii na bazie eksponatów(Teresa Szczygieł).

2019.10.14.Przedszkole Samorządowe w Radziszowie- lekcja muzealna dla  przedszkolaków.

2019.10.20    - Prezentacja zbiorów i historii rodu Hallerów dla uczestników wycieczki koła przy PTTK w Krakowie.

 2019. 11.08 Za  pielęgnowanie  pamięci o Błękitnym Generale Józefie Hallerze, jego rodzinie i żołnierzach Błękitnej Armii raz historii Polski, Prezydent Rzeczypospolitej Polski Andrzej Duda uhonorował zasłużonych członków Towarzystwa Pamięci Gen. Józefa Hallera i Hallerczyków z Jurczyc nadając Krzyże Zasługi. W imieniu Prezydenta RP  odznaczenia wręczył   Wojewoda Małopolski Piotr w  Pałacyku „Sokół" podczas  uroczystości niepodległościowej, zorganizowanej przez Muzeum Regionalne w Skawinie oraz Prawicowy Blok Samorządowy w Skawinie.  

Srebrny Krzyż Zasługi otrzymali:

Cecylia Jaskuła, mgr inż. Leszek Krupnik, Jan Lizak, mgr inż. Marek Maciejko,                     mgr Teresa Szczygieł, Zdzisław Szczygieł, pułk. dypl. rez. Andrzej Wojtyna.

Brązowy Krzyż Zasługi  otrzymali :

Lucyna Gorczyńska, Wiesława Grabińska, Jadwiga Lizak, Kazimierz Lachman.   

           W imieniu odznaczonych społeczników z TPGJH i H, za docenienie  społecznej pracy dziękowała Teresa Szczygieł. Mówiła, że to wyróżnienie będzie jeszcze większą motywacją do działalności, do propagowania wiedzy o generale Józefie Hallerze i hallerczykach wśród wszystkich pokoleń.

 

2019. 11.11- udział pocztu sztandarowego TPGJHiH we Mszy Św. w kościele w Radziszowie

Andrzej  Gorczyński,  Wojciech Krupnik, Marek Kołodyński

- Złożenie kwiatów pod pomnikiem Generała Broni Józefa Hallera w Jurczycach : Gorczyńska Lucyna, Lizak Jan, Teresa Szczygieł.

-odśpiewanie hymnu narodowego,

- uroczysta wieczornica w Izbie Pamięci.

2019.11.13-Spotkanie z Alicją Trojanowską Dubiec z Francji - Prezes Stowarzyszenia Kultura Polska Le Maus-Francja , prezentacja zbiorów i działalności TPGJHiH Teresa Szczygieł i Leszek Krupnik.

2019.11.15 zajęcia edukacyjne-warsztaty historyczne dla dzieci prowadzone w Izbie Pamięci z przedszkolakami z Radziszowa przez Agnieszkę Osiek adiunkta Biura Dokumentacji i Zabytków w Szczecinie w ramach współpracy z 12 Brygadą Zmechanizowaną im. Gen. Józefa Hallera w Szczecinie.

2019.11.16- spotkanie z gen. bryg. Sławomirem Dudczakiem dowódcą 12 Brygady Zmechanizowanej im. Generała broni Józefa Hallera ze Szczecina i żołnierzami .

2019.12.12 Prezentacja zbiorów i historii rodu Hallerów podczas spotkania z członkami -Towarzystwa Pamięci Narodowej im. Pierwszego Marszalka Polski Józefa Piłsudskiego w Krakowie- Wojciechem Habelą, Stefanem Majewskim, oraz harcmistrzem Kazimierzem Dymanusem z Niezależnego Związku Harcerstwa „Czerwony Mak”.

 

 

  Działalność TPGH i H  - Izba Pamięci Rodu Hallerów i Hallerczyków w Jurczycach -2018 rok

 

2018 r.02. 10  –Wieczornica z okazji 98 rocznicy Zaślubin Polski z Morzem. Prezentacja  rodziny Hallerów i Błękitnej Armii oraz zbiorów Izby 

2018 r ..03.07 –wycieczka rodzinna. Prezentacja  rodziny Hallerów i Błękitnej Armii oraz zbiorów Izby 

2018 r .03.12 – wycieczka- uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Spytkowicach. Prezentacja  rodziny Hallerów i Błękitnej Armii oraz zbiorów Izby 

2018 r .03.20 – wycieczka -uczniowie SP w  Zelczynie. Przygotowanie do Gminnego Konkursu Historycznego „Gen. Józef Haller i Błękitna Armia” organizowanego przez TPGJHiH w Jurczycach

2018 r .03.22 – wycieczka -dzieci z Jurczyc drużyna  na konkurs. Przygotowanie do Gminnego Konkursu Historycznego „Gen. Józef Haller i Błękitna Armia” organizowanego przez TPGJHiH w Jurczycach

2018 r .03.23- wycieczka -uczniowie SP w Pozowice. Przygotowanie do Gminnego Konkursu Historycznego „Gen. Józef Haller i Błękitna Armia” organizowanego przez TPGJHiH w Jurczycach

2018 r . 03.28– wycieczka- uczniowie SP Wielkie Drogi. Przygotowanie do Gminnego Konkursu Historycznego „Gen. Józef Haller i Błękitna Armia” organizowanego przez TPGJHiH w Jurczycach

2018 r . 03.28 - wycieczka -uczniowie SP nr 4 w Skawinie. Przygotowanie do Gminnego Konkursu Historycznego „Gen. Józef Haller i Błękitna Armia” organizowanego przez TPGJHiH w Jurczycach

2018 r .04.05- wycieczka- uczniowie SP nr2 w Skawinie. Przygotowanie do Gminnego Konkursu Historycznego „Gen. Józef Haller i Błękitna Armia” organizowanego przez TPGJHiH w Jurczycach

2018 r .04.05- wycieczka- uczniowie SP w Jaśkowicach. Przygotowanie do Gminnego Konkursu Historycznego „Gen. Józef Haller i Błękitna Armia” organizowanego przez TPGJHiH w Jurczycach

2018 r .04.05- wycieczka -uczniowie SP w Rzozowie. Przygotowanie do Gminnego Konkursu Historycznego „Gen. Józef Haller i Błękitna Armia” organizowanego przez TPGJHiH w Jurczycach

2018 r .04.05- wycieczka- uczniowie SP w Krzęcinie. Przygotowanie do Gminnego Konkursu Historycznego „Gen. Józef Haller i Błękitna Armia” organizowanego przez TPGJHiH w Jurczycach

2018 r . 04.07 Wycieczka- XV „Błękitny Szczep. Prezentacja  rodziny Hallerów i Błękitnej Armii oraz zbiorów Izby 

2018 r .04.07- wycieczka- 4RDHZ. Prezentacja  rodziny Hallerów i Błękitnej Armii oraz zbiorów Izby 

2018 r . 06.12 – koniec remontu finansowanego przez UMiG Skawina w  Izby Pamięci Rodu  Hallerów i Hallerczyków w Jurczycach, Firma Remontowo –Budowlana „Domineks”.

2018 r.06. 15-16-17.  –wycieczka na Litwę

2018 r .06.09 –XXIV Harcerski Rajd „ Jurajski”  Hufca Podkrakowskiego „Jedność –Wolność- Ojczyzna” w stulecie odzyskania  niepodległości przez Polskę( cały dzień). Prezentacja  rodziny Hallerów i Błękitnej Armii oraz zbiorów Izby 

2018 r .06.22- Piknik klasowy –ognisko-klasa IVB z rodzicami. Prezentacja  rodziny Hallerów i Błękitnej Armii oraz zbiorów Izby 

2018 r 23. 06. –II Bieg Hallerów- Polanka-Hallera- Jurczyce etap z zadaniami, Izba Pamięci Rodu Hallerów i Hallerczyków.

2018 r .06.24 –Piknik Hallerowski w Radziszowie prezentacja działalności Izby -T. Szczygieł, prezentacja replik mundurów Błękitnej Armii udział w warsztatach plastycznych- Z.  Szczygieł, W. Krupnik.

2018 r .07.04-Ekipa TVP Kraków na planie filmu „Niepodległa, nieodległa”. Prezentacja  rodziny Hallerów i Błękitnej Armii oraz zbiorów Izby 

2018 r .08.05 Odsłonięcie przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę popiersia gen. broni Józefa Hallera oraz spotkanie Prezydenta z przedstawicielami TPGJHiH oraz  mieszkańców Jurczyc w Izbie Pamięci, wizyta Charge d’affaires Ambasady francuskiej i francuzów z Sille Le Guillaumie. Prezentacja  rodziny Hallerów i Błękitnej Armii oraz zbiorów Izby 

2018 r .08.14- Redaktor Naczelny Czasopisma „Cyfrowe Archiwum Wilanowa i Okolic”. Prezentacja  rodziny Hallerów i Błękitnej Armii oraz zbiorów Izby 

2018 r .08.21 –wycieczka rodzinna Prezentacja  rodziny Hallerów i Błękitnej Armii oraz zbiorów Izby 

2018 r.08.28- wycieczka rodzinna. Prezentacja  rodziny Hallerów i Błękitnej Armii oraz zbiorów Izby 

2018 r .08.29- poseł na Sejm RP prof. Józef Brynkus (Kukiz 15). Prezentacja  rodziny Hallerów i Błękitnej Armii oraz zbiorów Izby 

2018 r .08.29 Paweł Kowalski Kpt. Marynarki Handlowej Polskiej Żeglugi Handlowej. Prezentacja  rodziny Hallerów i Błękitnej Armii oraz zbiorów Izby 

2018 r . 08.29.- Bogusław Sonik. Prezentacja  rodziny Hallerów i Błękitnej Armii oraz zbiorów Izby 

2018 r .08.29 Audycja prowadzona przy IPRHiH przez ekipę Radia „Wnet” przy Izbie Pamięci Rodu Hallerói Hallerczyków w Jurczycach

2018 r.09.07 Wycieczka rodzinna. Prezentacja  rodziny Hallerów i Błękitnej Armii oraz zbiorów Izby 

2018 r  .09.08- prezentacja zbiorów Izby na Gminnych Dożynkach w Jaśkowicach.

2018 r .09.14- wycieczka- uczniowie SP w Budzowie. Prezentacja  rodziny Hallerów i Błękitnej Armii oraz zbiorów Izby 

2018 r .09.19 wycieczka rodzinna. Prezentacja  rodziny Hallerów i Błękitnej Armii oraz zbiorów Izby 

2018 r .10.04 wycieczka- uczniowie Gimnazjum w Kalwarii Zebrzydowskiej. Prezentacja  rodziny Hallerów i Błękitnej Armii oraz zbiorów Izby 

2018 r .10. 05 wycieczka dorosłych z  Piwnicznej Zdroju. Prezentacja  rodziny Hallerów i Błękitnej Armii oraz zbiorów Izby 

2018 r .10.08 Krakowskie Powiatowe Stowarzyszenie Pszczelarzy. Prezentacja  rodziny Hallerów i Błękitnej Armii oraz zbiorów Izby 

2018 r .10-08 wycieczka -uczniowie SP w Budzowie. Prezentacja  rodziny Hallerów i Błękitnej Armii oraz zbiorów Izby 

2018 r .10.09- wycieczka- uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy  przy SOSz w Skawinie. Prezentacja  rodziny Hallerów i Błękitnej Armii oraz zbiorów Izby 

2018 r . 10-12 zbiórka harcerska 70 Drużyny Harcerskiej „ Błękitni” im. Gen. broni J. Hallera. Prezentacja  rodziny Hallerów i Błękitnej Armii oraz zbiorów Izby 

2018 r .10.13 wycieczka – Koło Grodzkie PTTK Kraków. Prezentacja  rodziny Hallerów i Błękitnej Armii oraz zbiorów Izby 

2018 r  .10. 18 wycieczka uczniowie ZPO SP w Woli Radziszowskiej( cały Dzień). Prezentacja  rodziny Hallerów i Błękitnej Armii oraz zbiorów Izby 

2018 r .10.24 zwiedzanie wystawy przez kustosza  Archiwum Nauki PAN i PAU. Prezentacja  rodziny Hallerów i Błękitnej Armii oraz zbiorów Izby 

2018 r .11.02- zwiedzanie wystawy przez kustosza i przedstawicieli

  Muzeum Miasta Mysłowic. Prezentacja  rodziny Hallerów i Błękitnej Armii oraz zbiorów Izby 

 2018 r .11.06- Prezentacja rodziny Hallerów i Błękitnej Armii w Przedszkolu w Podolanach.

2018 r .11.08 – wycieczka- uczniowie kl.3A  Gimnazjum w Radziszowie. Prezentacja  rodziny Hallerów i Błękitnej Armii oraz zbiorów Izby. Lekcja historii 

2018 r .11 . 08 wycieczka rodzinna. Prezentacja  rodziny Hallerów i Błękitnej Armii oraz zbiorów Izby 

2018 r .11.08 Prezentacja  rodziny Hallerów i Błękitnej Armii oraz zbiorów Izby  w Muzeum Miasta Mysłowic.

2018 r .11.09- wycieczka podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Skawinie . Prezentacja  rodziny Hallerów i Błękitnej Armii oraz zbiorów Izby 

2018 r .11.10- Złażenie kwiatów na sarkofagu gen. J. Hallera w Kościele św. Agnieszki w Krakowie.

2018 r 11.11.- uroczysta wieczornica okazji 100 rocznicy Święta Niepodległości Polski. Prezentacja  rodziny Hallerów i Błękitnej Armii oraz zbiorów Izby 

2018 r  .11.13- wycieczka -uczniowie LO Skawina i młodzież z Francji. Prezentacja  rodziny Hallerów i Błękitnej Armii oraz zbiorów Izby 

2018 r .12.03Częstochowa-wręczenie popiersia gen. J. Hallera  o. Eustachemu Rakoczemu Paulinowi z  Jasnej Góry i płk. A. Wojtynie. 

2018 r  . 12.14- zbiórka harcerzy” Hallerczycy”. Prezentacja  rodziny Hallerów i Błękitnej Armii oraz zbiorów Izby 

 

 

 

 

 

 

Działalność TPGH i H   Izba Pamięci Rodu Hallerów i Hallerczyków w Jurczycach -2017 rok

 2017.01. 17-Spotkanie z przedstawicielami PCK z Krakowa. Prezentacja  rodziny Hallerów i Błękitnej Armii oraz zbiorów Izby 

2017 r.02.10 -spotkanie z przedstawicielami Prawicowego Bloku Samorządowego. Prezentacja  rodziny Hallerów i Błękitnej Armii oraz zbiorów Izby 

2017 r.02.11  Wieczornica –Zaślubiny Polski z Morzem. Prezentacja  rodziny Hallerów i Błękitnej Armii oraz zbiorów Izby 

202017 r.03.08-prezentacja zbiorów – wycieczka. Prezentacja  rodziny Hallerów i Błękitnej Armii oraz zbiorów Izby 

2017 r .04.08-Łagiewnickie Towarzystwo Kulturalne-wycieczka. Prezentacja  rodziny Hallerów i Błękitnej Armii oraz zbiorów Izby 

2017 r.04. 20  lekcja historii dla uczniów lekcja historii dla uczniów   SP NR 4 ze Skawiny .Przygotowanie do Gminnego Konkursu Historycznego „Gen. Józef Haller i Błękitna Armia” organizowanego przez TPGJHiH w Jurczycach

2017 r.04.20 lekcja historii dla uczniów - SP Jaśkowice. Przygotowanie do Gminnego Konkursu Historycznego „Gen. Józef Haller i Błękitna Armia” organizowanego przez TPGJHiH w Jurczycach

 

2017 r.04. 25  lekcja historii dla uczniów z Jurczyc. Przygotowanie do Gminnego Konkursu Historycznego „Gen. Józef Haller i Błękitna Armia” organizowanego przez TPGJHiH w Jurczycach.

 

2017r.04. 25  lekcja historii dla uczniów  SP Rzozów. Przygotowanie do Gminnego Konkursu Historycznego „Gen. Józef Haller i Błękitna Armia” organizowanego przez TPGJHiH w Jurczycach

 

2017 r.04 28 Gminny konkurs historyczny ”Gen. J. Haller i Błękitna Armia”(10 drużyn). Przygotowanie do Gminnego Konkursu Historycznego „Gen. Józef Haller i Błękitna Armia” organizowanego przez TPGJHiH w Jurczycach

2017 r.05.01 lekcja historii dla harcerzy -  Skawińska Drużyna Harcerska” Korzenie” im. Gen. J.Hallera .Prezentacja  rodziny Hallerów i Błękitnej Armii oraz zbiorów Izby 

2017 r. 05  lekcja historii dla uczniów Klasy 1C  SP Radziszów. Prezentacja  rodziny Hallerów i Błękitnej Armii oraz zbiorów Izby 

2017 r .05 lekcja historii dla uczniów klasy 1D SP Radziszów Prezentacja  rodziny Hallerów i Błękitnej Armii oraz zbiorów Izby 

2017 r .05 P acownicy UJ Wycieczka rowerowa Prezentacja  rodziny Hallerów i Błękitnej Armii oraz zbiorów Izby 

2017 r.05 Zespół Szkół Oświatowych w Skale Prezentacja  rodziny Hallerów i Błękitnej Armii oraz zbiorów Izby 

2017 r. 06.01 3C Radziszów Prezentacja  rodziny Hallerów i Błękitnej Armii oraz zbiorów Izby 

2017 r .06.05 Wycieczka grupa starszych osób Prezentacja  rodziny Hallerów i Błękitnej Armii oraz zbiorów Izby 

2017 r.06. 10 wycieczka -Prezentacja  rodziny Hallerów i Błękitnej Armii oraz zbiorów Izby 

2017 r.06  wycieczka Gimn. Radziszów Prezentacja  rodziny Hallerów i Błękitnej Armii oraz zbiorów Izby 

2017 r.06. 19 oficerowie 12 Brygady zmechanizowanej ze Szczecina .Prezentacja  rodziny Hallerów i Błękitnej Armii oraz zbiorów Izby 

 

2017 r.06. 20 dowodca12BZ ze  Szczecina gen. brygady Piotr Trytek. Prezentacja  rodziny Hallerów i Błękitnej Armii oraz zbiorów Izby.

 

2017 r.08.07 wycieczka indyw. Prezentacja  rodziny Hallerów i Błękitnej Armii oraz zbiorów Izby. 

 

2017 r.08. 12 Wycieczka indywidualna. Prezentacja  rodziny Hallerów i Błękitnej Armii oraz zbiorów Izby. 

 

2017 r.08. 12 Sesja-wykład senatora prof. Jana  Żaryna

2017 r.08. 13 Uroczysta Msza Św.

2017 r.08. 16 wycieczka ind. Prezentacja  rodziny Hallerów i Błękitnej Armii oraz zbiorów Izby 

 

2017 r.09. 02 Dożynki w Krzęcinie. Prezentacja  rodziny Hallerów i Błękitnej Armii oraz zbiorów Izby 

 

2017 r.09.02  – XIX Rajd Konny  im. Gen Józefa Hallera do Kalwarii Zebrzydowskiej-współpraca TPGJHiH Jurczyc z Małopolskim Klubem Rekreacji i Turystyki Konnej im. 21 Pułku Ułanów Podhalańskich.

2017 r.09. SP Borek Szlachecki. Prezentacja  rodziny Hallerów i Błękitnej Armii oraz zbiorów Izby .Lekcja historii.

 

2017 r.09.12 Zespół Małopolskiego Instytutu Kultury w Krakowie. Prezentacja  rodziny Hallerów i Błękitnej Armii oraz zbiorów Izby 

2017 r.09.19 Uroczysta Msza św. w Częstochowie

2017 r .09.20 Spotkanie z Francuzami.  Prezentacja  rodziny Hallerów i Błękitnej Armii oraz zbiorów Izby 

2017 r.09.30 Harcerska Gra Terenowa –Zlot. Prezentacja  rodziny Hallerów i Błękitnej Armii oraz zbiorów Izby 

2017 r.10.01 Warsztaty dotyczące zachowania i promocji dziedzictwa Rodu Hallerów w gm. Skawina Komisja Kultury i przedstawiciele Stowarzyszeń z gminy

2017 r.10.06 Spotkanie z Prezesem Polskiego Systemu Walki Wręcz Haller –Tomaszem Formickim. Prezentacja  rodziny Hallerów i Błękitnej Armii oraz zbiorów Izby 

2017 r.10.11  harcerze „Czerwone Maki”. Prezentacja  rodziny Hallerów i Błękitnej Armii oraz zbiorów Izby 

2017 r.10.12 SP w Koszycach Wielkich. Prezentacja  rodziny Hallerów i Błękitnej Armii oraz zbiorów Izby 

2017 r.10.18Udział na zaproszenie konsula Francji w Krakowie w inauguracji wystawy „Błękitna Armia Hallera we Francji’

2017 r.10.21 Klub Turystyki Historycznej Młodzieżowego Domu Kultury i SP 50 w Krakowie. Prezentacja  rodziny Hallerów i Błękitnej Armii oraz zbiorów Izby 

2017 r .11.11 Wieczornica z okazji Święta Niepodległości Polski. Prezentacja  rodziny Hallerów i Błękitnej Armii oraz zbiorów Izby 

2017 r.11.25 Spotkanie Komisji do promocji rodu Hallerów w gminie Skawina z przedstawicielami stowarzyszeń. Prezentacja  rodziny Hallerów i Błękitnej Armii oraz zbiorów Izby 

 

 

 

  Działalność TPGH i H  - Izba Pamięci Rodu Hallerów i Hallerczyków w Jurczycach -2018 rok

 

10 luty –Wieczornica z okazji 98 rocznicy Zaślubin Polski z Morzem. Prezentacja  rodziny Hallerów i Błękitnej Armii oraz zbiorów Izby 

7.03 –wycieczka rodzinna. Prezentacja  rodziny Hallerów i Błękitnej Armii oraz zbiorów Izby 

12.03 – wycieczka- uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Spytkowicach. Prezentacja  rodziny Hallerów i Błękitnej Armii oraz zbiorów Izby 

20.03 – wycieczka -uczniowie SP w  Zelczynie. Przygotowanie do Gminnego Konkursu Historycznego „Gen. Józef Haller i Błękitna Armia” organizowanego przez TPGJHiH w Jurczycach

22.03 – wycieczka -dzieci z Jurczyc drużyna  na konkurs. Przygotowanie do Gminnego Konkursu Historycznego „Gen. Józef Haller i Błękitna Armia” organizowanego przez TPGJHiH w Jurczycach

23.03- wycieczka -uczniowie SP w Pozowice. Przygotowanie do Gminnego Konkursu Historycznego „Gen. Józef Haller i Błękitna Armia” organizowanego przez TPGJHiH w Jurczycach

28. 03 – wycieczka- uczniowie SP Wielkie Drogi. Przygotowanie do Gminnego Konkursu Historycznego „Gen. Józef Haller i Błękitna Armia” organizowanego przez TPGJHiH w Jurczycach

 28. 03 - wycieczka -uczniowie SP nr 4 w Skawinie. Przygotowanie do Gminnego Konkursu Historycznego „Gen. Józef Haller i Błękitna Armia” organizowanego przez TPGJHiH w Jurczycach

5.04.- wycieczka- uczniowie SP nr2 w Skawinie. Przygotowanie do Gminnego Konkursu Historycznego „Gen. Józef Haller i Błękitna Armia” organizowanego przez TPGJHiH w Jurczycach

5.04- wycieczka- uczniowie SP w Jaśkowicach. Przygotowanie do Gminnego Konkursu Historycznego „Gen. Józef Haller i Błękitna Armia” organizowanego przez TPGJHiH w Jurczycach

5.04- wycieczka -uczniowie SP w Rzozowie. Przygotowanie do Gminnego Konkursu Historycznego „Gen. Józef Haller i Błękitna Armia” organizowanego przez TPGJHiH w Jurczycach

5.04- wycieczka- uczniowie SP w Krzęcinie. Przygotowanie do Gminnego Konkursu Historycznego „Gen. Józef Haller i Błękitna Armia” organizowanego przez TPGJHiH w Jurczycach

7. 04. Wycieczka- XV „Błękitny Szczep. Prezentacja  rodziny Hallerów i Błękitnej Armii oraz zbiorów Izby 

7.04.- wycieczka- 4RDHZ. Prezentacja  rodziny Hallerów i Błękitnej Armii oraz zbiorów Izby 

12 06. – koniec remontu finansowanego przez UMiG Skawina w  Izby Pamięci Rodu  Hallerów i Hallerczyków w Jurczycach, Firma Remontowo –Budowlana „Domineks”.

15-16-17. 06 –wycieczka na Litwę

9.06. –XXIV Harcerski Rajd „ Jurajski”  Hufca Podkrakowskiego „Jedność –Wolność- Ojczyzna” w stulecie odzyskania  niepodległości przez Polskę( cały dzień). Prezentacja  rodziny Hallerów i Błękitnej Armii oraz zbiorów Izby 

22.06.- Piknik klasowy –ognisko-klasa IVB z rodzicami. Prezentacja  rodziny Hallerów i Błękitnej Armii oraz zbiorów Izby 

23. 06. –II Bieg Hallerów- Polanka-Hallera- Jurczyce etap z zadaniami, Izba Pamięci Rodu Hallerów i Hallerczyków.

24.06 –Piknik Hallerowski w Radziszowie prezentacja działalności Izby -T. Szczygieł, prezentacja replik mundurów Błękitnej Armii udział w warsztatach plastycznych- Z.  Szczygieł, W. Krupnik.

4.07.-Ekipa TVP Kraków na planie filmu „Niepodległa, nieodległa”. Prezentacja  rodziny Hallerów i Błękitnej Armii oraz zbiorów Izby 

5.08. Odsłonięcie przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę popiersia gen. broni Józefa Hallera oraz spotkanie Prezydenta z przedstawicielami TPGJHiH oraz  mieszkańców Jurczyc w Izbie Pamięci, wizyta Charge d’affaires Ambasady francuskiej i francuzów z Sille Le Guillaumie. Prezentacja  rodziny Hallerów i Błękitnej Armii oraz zbiorów Izby 

14.08.- Redaktor Naczelny Czasopisma „Cyfrowe Archiwum Wilanowa i Okolic”. Prezentacja  rodziny Hallerów i Błękitnej Armii oraz zbiorów Izby 

21.08 –wycieczka rodzinna Prezentacja  rodziny Hallerów i Błękitnej Armii oraz zbiorów Izby 

28.08.- wycieczka rodzinna. Prezentacja  rodziny Hallerów i Błękitnej Armii oraz zbiorów Izby 

29.08.- poseł na Sejm RP prof. Józef Brynkus (Kukiz 15). Prezentacja  rodziny Hallerów i Błękitnej Armii oraz zbiorów Izby 

29.08. Paweł Kowalski Kpt. Marynarki Handlowej Polskiej Żeglugi Handlowej. Prezentacja  rodziny Hallerów i Błękitnej Armii oraz zbiorów Izby 

29. 08.- Bogusław Sonik. Prezentacja  rodziny Hallerów i Błękitnej Armii oraz zbiorów Izby 

29.08. Audycja prowadzona przy IPRHiH przez ekipę Radia „Wnet” przy Izbie Pamięci Rodu Hallerói Hallerczyków w Jurczycach

- 09. Wycieczka rodzinna. Prezentacja  rodziny Hallerów i Błękitnej Armii oraz zbiorów Izby 

8.09.- prezentacja zbiorów Izby na Gminnych Dożynkach w Jaśkowicach.

14.09.- wycieczka- uczniowie SP w Budzowie. Prezentacja  rodziny Hallerów i Błękitnej Armii oraz zbiorów Izby 

19.09. wycieczka rodzinna. Prezentacja  rodziny Hallerów i Błękitnej Armii oraz zbiorów Izby 

4.10. wycieczka- uczniowie Gimnazjum w Kalwarii Zebrzydowskiej. Prezentacja  rodziny Hallerów i Błękitnej Armii oraz zbiorów Izby 

5.10. wycieczka dorosłych z  Piwnicznej Zdroju. Prezentacja  rodziny Hallerów i Błękitnej Armii oraz zbiorów Izby 

8.10. Krakowskie Powiatowe Stowarzyszenie Pszczelarzy. Prezentacja  rodziny Hallerów i Błękitnej Armii oraz zbiorów Izby 

8.10- wycieczka -uczniowie SP w Budzowie. Prezentacja  rodziny Hallerów i Błękitnej Armii oraz zbiorów Izby 

9.10.- wycieczka- uczniowie Szkoły Przysposabiającej do Pracy  przy SOSz w Skawinie. Prezentacja  rodziny Hallerów i Błękitnej Armii oraz zbiorów Izby 

12. 10-zbiórka harcerska 70 Drużyny Harcerskiej „ Błękitni” im. Gen. broni J. Hallera. Prezentacja  rodziny Hallerów i Błękitnej Armii oraz zbiorów Izby 

13.10. wycieczka – Koło Grodzkie PTTK Kraków. Prezentacja  rodziny Hallerów i Błękitnej Armii oraz zbiorów Izby 

18.10. wycieczka uczniowie ZPO SP w Woli Radziszowskiej( cały Dzień). Prezentacja  rodziny Hallerów i Błękitnej Armii oraz zbiorów Izby 

24.10.zwiedzanie wystawy przez kustosza  Archiwum Nauki PAN i PAU. Prezentacja  rodziny Hallerów i Błękitnej Armii oraz zbiorów Izby 

2.11.- zwiedzanie wystawy przez kustosza i przedstawicieli

  Muzeum Miasta Mysłowic. Prezentacja  rodziny Hallerów i Błękitnej Armii oraz zbiorów Izby 

 6.11.- Prezentacja rodziny Hallerów i Błękitnej Armii w Przedszkolu w Podolanach.

8.11. – wycieczka- uczniowie kl.3A  Gimnazjum w Radziszowie. Prezentacja  rodziny Hallerów i Błękitnej Armii oraz zbiorów Izby. Lekcja historii 

8.11 . wycieczka rodzinna. Prezentacja  rodziny Hallerów i Błękitnej Armii oraz zbiorów Izby 

8.11. Prezentacja  rodziny Hallerów i Błękitnej Armii oraz zbiorów Izby  w Muzeum Miasta Mysłowic.

9.11.- wycieczka podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy w Skawinie . Prezentacja  rodziny Hallerów i Błękitnej Armii oraz zbiorów Izby 

10.11.- Złażenie kwiatów na sarkofagu gen. J. Hallera w Kościele św. Agnieszki w Krakowie.

11.11.- uroczysta wieczornica okazji 100 rocznicy Święta Niepodległości Polski. Prezentacja  rodziny Hallerów i Błękitnej Armii oraz zbiorów Izby 

13.11.- wycieczka -uczniowie LO Skawina i młodzież z Francji. Prezentacja  rodziny Hallerów i Błękitnej Armii oraz zbiorów Izby 

3.12.Częstochowa-wręczenie popiersia gen. J. Hallera  o. Eustachemu Rakoczemu Paulinowi z  Jasnej Góry i płk. A. Wojtynie.  

14. 12.- zbiórka harcerzy” Hallerczycy”. Prezentacja  rodziny Hallerów i Błękitnej Armii oraz zbiorów Izby 

strona główna

 

© Paco